Начало / Медицински изделия / MiniLink Real-Time Transmitter

MiniLink Real-Time Transmitter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
17IIaV4461181975
09/02/2015 14:19
10/02/2015 13:05
28/01/2015 16:17
Данни за производителя
Medtronic MiniMed
Друго
FDA регистрационен номер
2032227
US
Northridge
Monica Schnurle
818-576-4561
Monica.Schnurle@Medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
ІV-Р-Т/МИ/021
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
17 - Медицински софтуер
Клас ІІ а
Разни
GMDN
44611
MiniLink Real-Time Transmitter
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Глюкозен сензор Enlite Глюкозен сензор Enlite MMT-7008A Глюкозен сензор
Общи търговски данни
В процес на обработка
8858
19/07/2016