Начало / Медицински изделия / Кисел концентрат за бикарб. хемодиализа CHD-A14

Кисел концентрат за бикарб. хемодиализа CHD-A14

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV1164103648
13/06/2013 14:22
13/06/2013 14:30
12/06/2013 14:38
Данни за производителя
УНИФАРМ АД
УНИФАРМ АД
ЕИК
831537465
BG
SOF
София
1797
Трайко Станоев 3
Росица Балканджийска
02/970 03 41
02/971 20 86
rosi@unipharm.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
УНИФАРМ АД
ЕИК
831537465
BG
SOF
София
1797
Трайко Станоев 3
Росица Балканджийска
02/970 03 41
02/971 20 86
rosi@unipharm.bg
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
11641
Концентрати за хемодиализа
Кисел концентрат за бикарб. хемодиализа CHD-A14
Описание на медицинското изделие
Na+; K+; Ca2+; Mg2+; Cl-; CH3COO-; НСО3; Glucosa
1
5 итра
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
CHD А14 е показан за извършването на хемодиализни процедури на пациенти с остра и хронична бъбречна недостатъчност, с диабет и без диабет, с нарушено хранене, повишен катаболизъм и съпътстващи гастроинтестинални и чернодробни заболявания. Прилага се само в комбинация с Основен бикарбонатен концентра
4-25ºС
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-5651/07.08.2008
07/08/2008
GB12/86110
12/07/2017