Начало / Медицински изделия / Кисел концентрат за бикарб. хемодиализа CHD-A13

Кисел концентрат за бикарб. хемодиализа CHD-A13

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV1164179682
13/06/2013 14:05
13/06/2013 14:16
12/06/2013 14:38
Данни за производителя
УНИФАРМ АД
УНИФАРМ АД
ЕИК
831537465
BG
SOF
София
1797
Трайко Станоев 3
Росица Балканджийска
02/970 03 41
02/971 20 86
rosi@unipharm.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
УНИФАРМ АД
ЕИК
831537465
BG
SOF
София
1797
Трайко Станоев 3
Росица Балканджийска
02/970 03 41
02/971 20 86
rosi@unipharm.bg
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
11641
Концентрати за хемодиализа
Кисел концентрат за бикарб. хемодиализа CHD-A13
Описание на медицинското изделие
Na+; K+; Ca2+; Mg2+; Cl-; CH3COO-; НСО3
1
5 литра
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
CHD-А13 е показан за извършването на хемодиализни процедури на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност. Прилага се само в комбинация с Основен бикарбонатен концентрат 8.4%.
4-25ºС
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-5651/07.08.2008
07/08/2008
GB12/86110
12/07/2017