Начало / Медицински изделия / a-TPO тест-набор Калибратор (кит) /МАТ/

a-TPO тест-набор Калибратор (кит) /МАТ/

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV1703475550
19/01/2015 14:47
19/01/2015 15:55
14/11/2014 12:57
Данни за производителя
Beckman Coulter International S.A.
Друго
VAT
BE0888109531
CH
Nyon
Henri Guillemin
+41 (0) 22 365 37 07
ltulea@beckman.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Аквахим АД
ЕИК
200984964
BG
SOF
София
Михаил Мaринов
0889039600
mihail.marinov@aquachim.bg
Данни за търговеца на едро
Аквахим АД
ЕИК
200984964
BG
SOF
София
Михаил Мaринов
0889039600
mihail.marinov@aquachim.bg
IV-P-T/МИ - 268
21/01/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
UMDNS
17034
a-TPO тест-набор Калибратор (кит) /МАТ/
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка