Advisa SR MRI SureScan

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDC4726718328
GTIN
47267
14/01/2015 14:23
15/01/2015 09:30
15/07/2014 11:42
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE273561661
US
Minneapolis
Vjeran Nakovic
0038514881120
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"СИТИ КЛИНИК СЪРВИСИС" ЕООД
ЕИК
202398163
BG
SOF
Столична
София
Илиaн Григоров; Веселин Лафазански
02 960 49 33
maria.spasova@cityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
"СИТИ КЛИНИК СЪРВИСИС" ЕООД
ЕИК
202398163
BG
SOF
Столична
София
Илиaн Григоров; Веселин Лафазански
02 960 49 33
maria.spasova@cityclinic.bg
IV-P-T/МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Сърдечно-съдова система
GMDN
47267
Еднокухинен пейсмейкър с технология SureScan
Advisa SR MRI SureScan
Advisa SR MRI
A3SR01
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
имплантируем пейсмейкър за една кухина, който мониторира и регулира сърдечната честота на пациента, като предоставя чувствителна спрямо честотата кардиостимулация за брадикардия за една кухина.
Еднократна употреба
A3SR01
Общи търговски данни
В процес на обработка
I7 13 09 39709 804
29/09/2018