Начало / Медицински изделия / Двуполюсна тазобедр. протеза безцимент Aristotech

Двуполюсна тазобедр. протеза безцимент Aristotech

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIM1615000205
GTIN
18166
14/01/2015 15:31
14/01/2015 15:57
14/01/2015 14:56
Данни за производителя
"АРИСТОТЕХ ИПМПЛАНТ ПРЕЦИЗНИ ЗАГОТОВКИ" ООД
"Аристотех"
Друго
CE Марка Сертификат
13385GB411120716A
DE
Люкенвалде
14943
Матиас Мьолман
+49 3371 406400
+49 3371 40640-215
service@aristotech.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Попов Комерс 2006" ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
"Преслав" № 1
Евгений Попов
032 241604
032 241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
"Попов Комерс 2006" ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
"Преслав" № 1
Евгений Попов
032 241604
032 241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Мускулно-скелетна система
UMDNS
16150
Тазобедрени протези
Двуполюсна тазобедр. протеза безцимент Aristotech
Стъбло Серия 200
Описание на медицинското изделие
Титаниева сплав: TiAl6V4
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Тазобедрени протези и компоненти за тазобедрено ендопротезиране
Еднократна употреба
A1321.06;A1321.07;A1321.08
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Биполярна глава Биолокс делта C1521.01;C1521.02;C1521.03 Керамична глава
Общи търговски данни
В процес на обработка
13385GB411120716A
19/03/2015