Начало / Медицински изделия / Аневризмален титаниев клипс на Яшъргил стандартен

Аневризмален титаниев клипс на Яшъргил стандартен

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV1090519101
GTIN
10905
13/01/2015 16:08
13/01/2015 16:23
13/01/2015 12:25
Данни за производителя
"Петер Лазик" ООД
"Петер Лазик" ООД
Друго
CE Марка Сертификат
004182МР2
DE
Тутлинген
78532
Имелманвег 2
Свен Лазик
+497461966430
+4974618745
info@lazic.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Попов Комерс 2006" ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
"Преслав" № 1
Евгений Попов
032 241604
032 241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
"Попов Комерс 2006" ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
"Преслав" № 1
Евгений Попов
032 241604
032 241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
UMDNS
10905
Аневризмален титаниев клипс на Яшъргил стандартен
Прав 3мм
Описание на медицинското изделие
Титаниева сплав Ti6AI4V
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
65.137 T
Общи търговски данни
В процес на обработка
004182МР2
04/03/2017