Начало / Медицински изделия / Aневризмална титаниева клип система на Яшъргил

Aневризмална титаниева клип система на Яшъргил

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIV1090588144
GTIN
10905
13/01/2015 13:39
13/01/2015 13:45
13/01/2015 12:25
Данни за производителя
"Петер Лазик" ООД
"Петер Лазик" ООД
Друго
CE Марка Сертификат
004182МР2
DE
Тутлинген
78532
Имелманвег 2
Свен Лазик
+497461966430
+4974618745
info@lazic.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Попов Комерс 2006" ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
"Преслав" № 1
Евгений Попов
032 241604
032 241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
"Попов Комерс 2006" ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
"Преслав" № 1
Евгений Попов
032 241604
032 241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Разни
UMDNS
10905
Aневризмална титаниева клип система на Яшъргил
Аневризмален клипс
Финокс
Описание на медицинското изделие
Титаниева сплав Ti6AI4V
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
65.740Т
Общи търговски данни
В процес на обработка
004182МР2
04/03/2017