Начало / Медицински изделия / AlboGraft™ Vascular Graft

AlboGraft™ Vascular Graft

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC1317728595
12/01/2015 17:05
13/01/2015 10:55
15/03/2013 10:55
Данни за производителя
ЛьоМетр Васкюлар Инк.
ЛьоМетр
Друго
неприложимо
няма код
US
Бърлингтън
MA 01803
63 Секънд Авеню
Роли Кумар-Чоудхъри
+1-781-425-5049
+1-781-221-2266-133
rkumar@lemaitre.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
София
1404
ж.к. Манастирски ливади - изток, ул. Д. Сагаев 19
Румена Камбурова
02/958 21 81, 958 84 68
02 958 21 81
roumena_kambourova@medimag-ms.com
Данни за търговеца на едро
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
София
1404
ж.к. Манастирски ливади - изток, ул. Д. Сагаев 19
Румена Камбурова
02/958 21 81, 958 84 68
02 958 21 81
roumena_kambourova@medimag-ms.com
IV-P-T/МИ-226
27/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
13177
Протези за гръдна аорта, синтетични;
AlboGraft™ Vascular Graft
Тъкан/Прав
Описание на медицинското изделие
полиестер
колаген
1
ø 26 - 38 mm
дължина 15- 60 cm
Стерилност, Болнично предписание
колаген
Предназначено действие, определено от производителя
Съдово протезиране - гръдна аорта
Еднократна употреба
ATC**26 - ATC**38
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-5316/31.07.2008
31/07/2008
4000085/С
31/12/2015