Advisa DR MRI SureScan

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDC4726576204
GTIN
47265
10/01/2015 18:30
17/01/2019 12:13
18/05/2013 13:39
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE273561661
US
Minneapolis
Valecic, Hrvoje
0038598388809
0038598388809
hrvoje.valecic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
Столична
София
1618
ул. "Бяло поле" № 3
Силвия Забунова
0885654959
02 854 81 47
silviya.zabunova@interagro90.com
Данни за търговеца на едро
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
Столична
София
1618
ул. "Бяло поле" № 3
Силвия Забунова
0885654959
02 854 81 47
silviya.zabunova@interagro90.com
IV-P-T/MИ - 025
03/09/2007
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Сърдечно-съдова система
GMDN
47265
Двукухинен имплантируем пейсмейкър, ЯМР съвместим
Advisa DR MRI SureScan
A3DR01
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Имплантируем пейсмейкър за две кухини, който мониторира и регулира сърдечната честота на пациента, като предоставя чувствителна спрямо честотата кардиостимулация за брадикардия за една или две кухини и терапии за предсърдна тахиаритмия.
Еднократна употреба
A3DR01
Общи търговски данни
В процес на обработка
I7 039709 1199
29/09/2023