Начало / Медицински изделия / Двувърх инструмент, распатор/елеватор

Двувърх инструмент, распатор/елеватор

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
03IV1116086270
08/01/2015 09:55
12/01/2015 16:04
04/12/2014 09:25
Данни за производителя
Б.Браун Мелзунген АД
BBM AG
Друго
Данъчен номер
DE113055856
DE
Мелзунген
34212
Карл-Браун Щрасе 1
34209
Д-р Стефан Краусе
00495661711339
00495661751339
stephan.krause@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул. " Христофор Колумб " 64, бл. А2, офис 111
Калоян Горанов
+359 884 62 69 22
+359 2 974 30 83
Kaloyan.goranov@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул. " Христофор Колумб " 64, бл. А2, офис 111
Калоян Горанов
+359 884 62 69 22
+359 2 974 30 83
Kaloyan.goranov@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
03 - Стоматологични изделия
Клас І
Разни
UMDNS
11160
Двувърх инструмент, распатор/елеватор
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка