Начало / Медицински изделия / Allure Quadra, Allure Quadra RF

Allure Quadra, Allure Quadra RF

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDC3439854366
05/01/2015 15:24
05/01/2015 16:46
24/06/2013 15:54
Данни за производителя
Ст.Джуд Медикъл
ЕИК
999999999
US
Силмар ,Калифорния 91342
15900 Вели Вю Корт
Роланд Джерард
+1 818 362 6822
rgerard@sjm.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Людмил Борисов Първанов
02/9580481,9580482
marketing@bulmed2000-bg.com
Данни за търговеца на едро
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Людмил Борисов Първанов
02/9580481,9580482
marketing@bulmed2000-bg.com
IV-Р-Т/МИ234
03/01/2008
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Сърдечно-съдова система
GMDN
34398
Allure Quadra, Allure Quadra RF
PM3140, PM3242
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация. Предназначен за сърдечна ресинхронизация с един пресърден и два предсърдно-камерни порта за пациенти, които могат да ползват бивентрикуларно възприемане и подаване на ритъм. Характеризира се с многокухинен пуском режим DDT/VVT. AF Suppression - уникален автоматично настройващ ритъма алгоритъм. Рефрактерни периоди в отговор на честотата, които се настройват автоматично в съответствие с подаваната честота. InvisiLink wireless RF телеметрия. Аудио аларма за пациента. SenseAbility - автоматично регулиране на чувствителността. Quick Opt - хемодинамична оптимизация на AV и VV интервали. ACap Confirm / Bi-V Cap Confirm - автоматично управление спрямо промяна прага на стимулация в предсърднието и двете камери. VectSelect - възможност за програмиране на пейсинг и сензинг вектори. Телеметрия - 64 К. Памет за електрограми (мин.) - 14 ( един канал), 8 (два канала), 5 (три канала). Автоматично запазване на данните при контролен преглед. Максимален живот на батерията - 8.2 години.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
I7140614607171
14/06/2019