Adapta

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01IIIC4726582715
GTIN
ADVDD01
03/01/2015 22:52
15/09/2023 12:25
18/05/2013 13:39
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE273561661
US
Minneapolis
Vjeran Nakovic
0038514881120
0038514844060
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
София
1309
бул. "Ал. Стамболийски" 190
Силвия Забунова
02 492 31 10
02 492 31 10
silviya.zabunova@interagro90.com
Данни за търговеца на едро
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
София
1309
бул. "Ал. Стамболийски" 190
Силвия Забунова
02 492 31 10
02 492 31 10
silviya.zabunova@interagro90.com
IV-P-T/MИ - 025
03/09/2007
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
47265
Dual-Chamber Pacemaker
Adapta
Adapta
ADVDD01
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Дигитален пейсмейкър за две кухини
Еднократна употреба
ADVDD01
Общи търговски данни
В процес на обработка
G 70 039709 1358
02/02/2027