Tracoe

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbR3540488036
08/12/2014 10:54
08/12/2014 11:18
04/12/2014 14:43
Данни за производителя
Tracoe medical Gmbh
Tracoe
ЕИК
114221691
DE
Nieder Olm
55268
Reichelseimer str. 1/3 /
Dr Martin Rudger
06136 9169-0
06136 9169-200
info@tracoe.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Санитас България" ЕООД
ЕИК
201276523
BG
SOF
София
1504
бул."Цар Освободител" №25
Емил Кючуков
0895481001
029441650
sanitas@abv.bg
Данни за търговеца на едро
"Санитас България" ЕООД
ЕИК
201276523
BG
SOF
София
1504
бул."Цар Освободител" №25
Емил Кючуков
0895481001
029441650
sanitas@abv.bg
IV-P-T / МИ - 609
23/10/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Дихателна система
GMDN
35404
Traheo
Tracoe
Tracoe comfort
105-2
Описание на медицинското изделие
1
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
TRACOE comfort тръба с вътрешна канюла с 15mm конектор,захващане отдолу
Еднократна употреба
REF 105 - 2
Общи търговски данни
В процес на обработка
IV-P-T / МИ-609
01/10/2010
01/12/2014
1130536993002
15/03/2015