Начало / Медицински изделия / Ацетатен концентрат за хемодиализа CHD-1

Ацетатен концентрат за хемодиализа CHD-1

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV1164142653
13/06/2013 10:49
13/06/2013 10:58
12/06/2013 14:38
Данни за производителя
УНИФАРМ АД
УНИФАРМ АД
ЕИК
831537465
BG
SOF
София
1797
Трайко Станоев 3
Росица Балканджийска
02/970 03 41
02/971 20 86
rosi@unipharm.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
УНИФАРМ АД
ЕИК
831537465
BG
SOF
София
1797
Трайко Станоев 3
Росица Балканджийска
02/970 03 41
02/971 20 86
rosi@unipharm.bg
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
11641
Концентрати за хемодиализа
Ацетатен концентрат за хемодиализа CHD-1
Описание на медицинското изделие
Na+; K+; Ca2+; Mg2+; Cl-; CH3COO¯; Glucosa
1
5 литра
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
CHD-1 е показан за извършването на хемодиализни процедури на диабетно болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност.
4 - 25 0С
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-5651/07.08.2008
07/08/2008
GB12/86110
12/07/2017