Начало / Медицински изделия / ЕКГ периферни електроди педиатрични /к-т 4бр./

ЕКГ периферни електроди педиатрични /к-т 4бр./

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IV4248994166
29/10/2014 09:11
29/10/2014 09:32
15/10/2014 16:26
Данни за производителя
ФИАБ СпА
Друго
VAT
01835220482
IT
Вичио-Флоренция
50039
Виа Костоли
Дебора Раканати
00390558497970
0039055844381
fiab@fiab.it
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Г и Т ЕООД
ЕИК
825086762
BG
PDV
Пловдив
Пловдив
4000
Осъм 10
Гергана Барбова
0888994812
032307000
office@gandt-bg.com
Данни за търговеца на едро
Г и Т ЕООД
ЕИК
825086762
BG
PDV
Пловдив
Пловдив
4000
Осъм 10
Гергана Барбова
0888994812
032307000
office@gandt-bg.com
IV-Р-Т/МИ 093
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас І
Разни
GMDN
42489
ЕКГ периферни електроди педиатрични /к-т 4бр./
Щипки за ЕКГ
030136
Описание на медицинското изделие
4
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
F9023SSC
Общи търговски данни
В процес на обработка