ASAT

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DB1703184786
23/10/2014 16:56
23/10/2014 16:58
23/10/2014 14:41
Данни за производителя
Bio Maxima S.A
Друго
VAT
PL9462360625
PL
Lublin
Natalia Kotelecka
0048 58 3494697
n.kotelecka@biomaxima.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
103506445
BG
VAR
Варна
9002
ул Иван Богоров 12
Пламен Калайджиев
052 602360
052 699060
elpak@elpak.bg
Данни за търговеца на едро
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
103506445
BG
VAR
Варна
9002
ул Иван Богоров 12
Пламен Калайджиев
052 602360
052 699060
elpak@elpak.bg
IV-Р-Т/МИ-279
25/01/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Кръв и кръвообразуващи органи
GMDN
17031
ASAT
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка