Начало / Медицински изделия / Регистраща хартия Аспел 60 мм

Регистраща хартия Аспел 60 мм

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV1563945989
10/10/2014 14:21
10/10/2014 14:51
08/10/2014 09:34
Данни за производителя
Пироне С.р.л.
Друго
VAT
IT08055750965
IT
Милано
20139
Виа Балдучио Да Пиза 12
Уилма Серегни
0039025253971
00390257404077
info@pirrone.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Г и Т ЕООД
ЕИК
825086762
BG
PDV
Пловдив
4000
Преслав 46
Гергана Барбова
0888994812
0323070000
office@gandt-bg.com
Данни за търговеца на едро
Г и Т ЕООД
ЕИК
825086762
BG
PDV
Пловдив
4000
Преслав 46
Гергана Барбова
0888994812
0323070000
office@gandt-bg.com
IV-Р-Т/МИ 093
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
15639
Регистраща хартия Аспел 60 мм
Термо хартия
020501
Описание на медицинското изделие
Измерващ
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
21786
Общи търговски данни
В процес на обработка