Начало / Медицински изделия / Amphirion Deep PTA Balloon Catheter

Amphirion Deep PTA Balloon Catheter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV1718421122
AMD xxx xxx xxx/RX2
01/10/2014 12:13
06/10/2016 13:09
15/07/2014 11:42
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE273561661
US
Minneapolis
Vjeran Nakovic
0038514881120
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"СИТИ КЛИНИК СЪРВИСИС" ЕООД
ЕИК
202398163
BG
SOF
София
Илиaн Григоров; Веселин Лафазански
02 960 49 33
maria.spasova@cityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
"СИТИ КЛИНИК СЪРВИСИС" ЕООД
ЕИК
202398163
BG
SOF
София
Илиaн Григоров; Веселин Лафазански
02 960 49 33
maria.spasova@cityclinic.bg
IV-P-T/МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
17184
PTA Balloon Catheter
Amphirion Deep PTA Balloon Catheter
Amphirion Deep
AMD xxx xxx xxx/RX2
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
AMD xxx xxx xxx/RX2
Общи търговски данни
В процес на обработка
50251-16-08
15/02/2019