Anti-C+D+E mono, 10 ml

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06А1B1701305232
29/09/2014 12:20
29/09/2014 12:28
18/09/2014 11:42
Данни за производителя
Спинреакт С.А.У
Спинреакт
Друго
ДДС номер
ESA17027202
ES
Сант Естеве Де Бас
Joan Beltran
0034-972690800
0034-972690099
spinreact@spinreact.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
103506445
BG
VAR
Варна
9002
ул. Д-р Иван Богоров 12
Пламен Калайджиев
052-602360
052-699060
elpak@elpak.bg
Данни за търговеца на едро
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
103506445
BG
VAR
Варна
9002
ул. Д-р Иван Богоров 12
Пламен Калайджиев
052-602360
052-699060
elpak@elpak.bg
IV-Р-Т / МИ-279
25/01/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Реактиви и продукти от реактиви, включително съответните калибратори и контролни материали за определяне на следните кръвни групи: система АВО, резус (С, с, D, E, е), anti-Kell
Кръв и кръвообразуващи органи
UMDNS
17013
Anti-C+D+E mono, 10 ml
1700024 Anti-C+D+E mono, 10 ml
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
548.140523
22/05/2017