Начало / Медицински изделия / Assurant Cobalt Iliac Stent System

Assurant Cobalt Iliac Stent System

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbC4427916037
ASCxxxxS/ASCxxxxL
22/07/2014 15:03
12/12/2015 14:33
15/07/2014 11:42
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE273561661
US
Minneapolis
Vjeran Nakovic
0038514881120
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"СИТИ КЛИНИК СЪРВИСИС" ЕООД
ЕИК
202398163
BG
SOF
Столична
София
Илиaн Григоров; Веселин Лафазански
02 960 49 33
maria.spasova@cityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
"СИТИ КЛИНИК СЪРВИСИС" ЕООД
ЕИК
202398163
BG
SOF
Столична
София
Илиaн Григоров; Веселин Лафазански
02 960 49 33
maria.spasova@cityclinic.bg
IV-P-T/МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
44279
Iliac Stent and Delivery System
Assurant Cobalt Iliac Stent System
Assurant Cobalt
ASCxxxxS/ASCxxxxL
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
ASCxxxxS/ASCxxxxL
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 84868
23/08/2019