Начало / Медицински изделия / 3F Enable Aortic Bioprosthesis

3F Enable Aortic Bioprosthesis

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC4747163869
GTIN
6000-xx
21/07/2014 16:56
16/01/2015 10:45
15/07/2014 11:42
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE273561661
US
Minneapolis
Vjeran Nakovic
0038514881120
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"СИТИ КЛИНИК СЪРВИСИС" ЕООД
ЕИК
202398163
BG
SOF
Столична
София
Илиaн Григоров; Веселин Лафазански
02 960 49 33
maria.spasova@cityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
"СИТИ КЛИНИК СЪРВИСИС" ЕООД
ЕИК
202398163
BG
SOF
Столична
София
Илиaн Григоров; Веселин Лафазански
02 960 49 33
maria.spasova@cityclinic.bg
IV-P-T/МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
47471
3F Enable Aortic Bioprosthesis
3F Enable
6000-xx
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
6000-xx
Общи търговски данни
В процес на обработка
G7 14 11 81960 011
03/12/2019