Начало / Медицински изделия / Чанта с общо предназначение за носене отляво

Чанта с общо предназначение за носене отляво

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDV3768532806
08/07/2014 15:54
08/07/2014 16:17
09/05/2014 12:46
Данни за производителя
Thoratec Corporation
Thoratec
Друго
СЕ Сертификат
CE 563798
US
Pleasanton
94588
6035 Stoneridge Drive
Ankita Tejani
+925 738 0015
+925 847 8628
Ankita.Tejani@Thoratec.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МЕДИЛОН ЕООД
ЕИК
121600953
BG
SOF
София
1404
ж.к. "Гоце Делчев, бл. 52Е, вх. В, ап. 43
Анета Костадинова Жечева
02 958 97 87
02 958 97 67
aneta.zhecheva@medilon.bg
Данни за търговеца на едро
МЕДИЛОН ЕООД
ЕИК
121600953
BG
SOF
София
1404
ж.к. "Гоце Делчев, бл. 52Е, вх. В, ап. 43
Анета Костадинова Жечева
02 958 97 87
02 958 97 67
aneta.zhecheva@medilon.bg
ІV - Р - Т/МИ -271
21/01/2008
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Разни
GMDN
37685
Чанта с общо предназначение за носене отляво
Предназначено действие, определено от производителя
Чанта за носене отляво, в която се съхраняват системния контролер и батериите
Многократна употреба
106449
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 563798
04/11/2015