4008 S

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IIbV5813159986
30/06/2014 16:34
30/06/2014 17:19
28/06/2013 14:45
Данни за производителя
Фрезениус Медикъл Кеър АГ & Ко. КГаА
Друго
номер в търговски регистър
HRB 4019
DE
Бад Хомбург
Марко Цимер
+4961726095461
marco.zimmer@fmc-ag.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Фрезениус Медикъл Кеър Българи
ЕИК
107516166
BG
GAB
Габрово
Камелия Василева Карачолева
+35928463327
kamelia.karacholeva@fmc-ag.com
Данни за търговеца на едро
Фрезениус Медикъл Кеър Българи
ЕИК
107516166
BG
GAB
Габрово
Камелия Василева Карачолева
+35928463327
kamelia.karacholeva@fmc-ag.com
ІVР-Т/МИ-173
07/12/2007
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас ІІ б
Разни
GMDN
58131
4008 S
classix BASIC VERSION
Описание на медицинското изделие
1
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Апарат за хемодиализа
Многократна употреба
M204001
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 11 05 24492 01235
16/06/2016