Начало / Медицински изделия / BARD DeBakey Double Velour Fabric

BARD DeBakey Double Velour Fabric

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC3528150847
12/06/2013 15:41
12/06/2013 16:28
20/05/2013 16:30
Данни за производителя
C.R.BARD GMBH
BARD
Друго
VAT
DE172342955
DE
KARLSRUHE
76227
WACHHAUSSTRABE 6
Anke Malchow
+49 721 9445 464
+49 721 9445 393
Anke.Malchow@crbard.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
35281
PTFE Fabric
BARD DeBakey Double Velour Fabric
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
за ангиопластика със синтетични пачове и за възстановяване на интракардиални дефекти
Еднократна употреба
007937,39,7826,7827
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE01467
04/12/2016