Начало / Медицински изделия / BARD DeBakey Woven Fabric

BARD DeBakey Woven Fabric

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC3528183611
12/06/2013 15:57
12/06/2013 16:19
20/05/2013 16:30
Данни за производителя
C.R.BARD GMBH
BARD
Друго
VAT
DE172342955
DE
KARLSRUHE
76227
WACHHAUSSTRABE 6
Anke Malchow
+49 721 9445 464
+49 721 9445 393
Anke.Malchow@crbard.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
35281
PTFE Fabric
BARD DeBakey Woven Fabric
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
за възстановявания на възходящ ствол
Еднократна употреба
007957,55,56
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE01467
04/12/2016