АДА

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000087168
26/06/2014 15:48
27/06/2014 12:04
23/06/2014 08:55
Данни за производителя
Биосистемс С.А.
Биосистемс
Друго
Друго
Друго
ES
Барселона
Ксавиер Паломар
+34933110000
xpalomar@biosystems.es
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Анна Крусева
02/8739467
kruseva@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Анна Крусева
02/8739467
kruseva@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
АДА
Предназначено действие, определено от производителя
ЛАБОРАТОРЕН КОНСУМАТИВ ЗА АПАРАТ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Еднократна употреба
40ml
12754
Общи търговски данни
В процес на обработка