BARD PTFE Felt Tick

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC3528177854
12/06/2013 14:58
12/06/2013 15:40
20/05/2013 16:30
Данни за производителя
C.R.BARD GMBH
BARD
Друго
VAT
DE172342955
DE
KARLSRUHE
76227
WACHHAUSSTRABE 6
Anke Malchow
+49 721 9445 464
+49 721 9445 393
Anke.Malchow@crbard.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
35281
PTFE Felt
BARD PTFE Felt Tick
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
осигурява подобрена опора за тъканите
Еднократна употреба
007018,19,7958,7959
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE01467
04/12/2016