Начало / Медицински изделия / Почистващ разтвор за ISE модул

Почистващ разтвор за ISE модул

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV21-04-30-0108636
N/A
26/06/2014 15:21
26/06/2014 16:15
03/12/2013 12:24
Данни за производителя
Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД
Майндрей
Друго
не е приложимо
N/A
CN
Шензен
518057
Майндрей Билдинг, Кейджи 12-ти Роуд Саут
Джианни Лай
+86 755 81887396
+86 755 26582680
gianni.jblai@mindray.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Перфект Медика ООД
ЕИК
833101609
BG
SZR
Стара Загора
6000
Новозагорско шосе, блок 1
441
Бенчо Деков
+359 42 610 230
+359 42 601 585
officesz@perfect-medica.com
Данни за търговеца на едро
Перфект Медика ООД
ЕИК
833101609
BG
SZR
Стара Загора
6000
Новозагорско шосе, блок 1
441
Бенчо Деков
+359 42 610 230
+359 42 601 585
officesz@perfect-medica.com
IV-Р-Т/МИ-122
16/11/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
21-04-30-01
Консумативи за електролитен анализ
Почистващ разтвор за ISE модул
Описание на медицинското изделие
1 x 90 ml + 6 x 0.3 g
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Почистващ разтвор за ISE модул на биохимичен анализатор BS-400
Еднократна употреба
BA34-10-63645
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL-10880
09/03/2012