Начало / Медицински изделия / Инструмент за амалгама по BUECHS двувърх

Инструмент за амалгама по BUECHS двувърх

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
3IV1116047778
26/06/2014 15:04
26/06/2014 15:30
01/03/2013 11:23
Данни за производителя
Б.Браун Мелзунген АД
Друго
Данъчен номер
DE113055856
DE
Мелзунген
34212
Карл-Браун Щрасе 1
34209
Д-р Стефан Краус
00495661711339
00495661751339
stephan.krause@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул.Христофор Колумб, 64
Калоян Горанов
+359 884 62 69 22
+359 2 974 30 83
kaloyan.goranov@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул.Христофор Колумб, 64
Калоян Горанов
+359 884 62 69 22
+359 2 974 30 83
kaloyan.goranov@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
03 - Стоматологични изделия
Клас І
Разни
UMDNS
11160
Инструмент за амалгама по BUECHS двувърх
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка