Начало / Медицински изделия / 2 броя свободни копчета в стерилна опаковка

2 броя свободни копчета в стерилна опаковка

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV1390556294
26/06/2014 10:41
26/06/2014 10:48
28/06/2013 16:12
Данни за производителя
Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial
Catgut
Друго
10-Disposable products
10
DE
Markneukirchen
08254
Gewerbepark 18
10002
Mandy Geipel
0049 37422/583-10
0049 37422/583-19
catgut.office@catgut.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул."Цар Борис III" 201А
Иванка Печева
+35929553696
+35929552012
office@bikomed.net
Данни за търговеца на едро
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул."Цар Борис III" 201А
Иванка Печева
+35929553696
+35929552012
office@bikomed.net
IV-Р-Т/МИ-135
23/11/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
13905
surgical suture material
2 броя свободни копчета в стерилна опаковка
/
/
Описание на медицинското изделие
/
/
24
/
/
/
/
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
/
/
Еднократна употреба
/
17202000
Общи търговски данни
В процес на обработка
8876
14/08/2007
15/01/1993
R1911830-007-002
26/06/2016