5-АМИНОАЦИД

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000012780
25/06/2014 14:14
25/06/2014 15:21
23/06/2014 08:55
Данни за производителя
Биосистемс С.А.
Биосистемс
Друго
Друго
Друго
ES
Барселона
Ксавиер Паломар
+34933110000
xpalomar@biosystems.es
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Анна Крусева
02/8739467
kruseva@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Анна Крусева
02/8739467
kruseva@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
5-АМИНОАЦИД
Предназначено действие, определено от производителя
ЛАБОРАТОРЕН КОНСУМАТИВ ЗА АПАРАТ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Еднократна употреба
40tests
11017
Общи търговски данни
В процес на обработка