Начало / Медицински изделия / ABL-5 Калибриращ газ 1

ABL-5 Калибриращ газ 1

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV3593366586
14/06/2014 16:17
05/12/2016 16:30
18/11/2013 16:13
Данни за производителя
Радиометър Медикъл АрS
Радиометър
Друго
не е приложим
не е приложим
DK
Броншой
2700
Акандевей 21
Ерик Скилер
+4538273827
+4538272727
ISD@Radiometer.dk
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Перфект Медика ООД
ЕИК
833101609
BG
SZR
Стара Загора
6000
Новозагорско шосе, блок 1
441
Бенчо Деков
+359 42 610 230
+359 42 601 585
officesz@perfect-medica.com
Данни за търговеца на едро
Перфект Медика ООД
ЕИК
833101609
BG
SZR
Стара Загора
6000
Новозагорско шосе, блок 1
441
Бенчо Деков
+359 42 610 230
+359 42 601 585
officesz@perfect-medica.com
IV-P-T/МИ-122
16/11/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
35933
Калибратор за кръвно-газов анализ
ABL-5 Калибриращ газ 1
Описание на медицинското изделие
2.5 L
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Газова смес за калибриране на анализатори ABL-5
Еднократна употреба
962-140
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-4212
08/08/2007