Начало / Медицински изделия / ABL Почистващ разтвор - Алкален

ABL Почистващ разтвор - Алкален

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV11-04-04-9003128
N/A
14/06/2014 14:21
05/12/2016 16:24
18/11/2013 16:13
Данни за производителя
Радиометър Медикъл АрS
Радиометър
Друго
не е приложим
не е приложим
DK
Броншой
2700
Акандевей 21
Ерик Скилер
+4538273827
+4538272727
ISD@Radiometer.dk
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Перфект Медика ООД
ЕИК
833101609
BG
SZR
Стара Загора
6000
Новозагорско шосе, блок 1
441
Бенчо Деков
+359 42 610 230
+359 42 601 585
officesz@perfect-medica.com
Данни за търговеца на едро
Перфект Медика ООД
ЕИК
833101609
BG
SZR
Стара Загора
6000
Новозагорско шосе, блок 1
441
Бенчо Деков
+359 42 610 230
+359 42 601 585
officesz@perfect-medica.com
IV-P-T/МИ-122
16/11/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
11-04-04-90
Други буфери и разтвори
ABL Почистващ разтвор - Алкален
Описание на медицинското изделие
100 ml
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
За почистване флуидния път на кръвно-газови aнализатори ABL
Еднократна употреба
943-696
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-4212
08/08/2007