Начало / Медицински изделия / ABL Депротеинизиращ разтвор

ABL Депротеинизиращ разтвор

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV11-04-04-9042791
N/A
14/06/2014 14:29
05/12/2016 16:28
18/11/2013 16:13
Данни за производителя
Радиометър Медикъл АрS
Радиометър
Друго
не е приложим
не е приложим
DK
Броншой
2700
Акандевей 21
Ерик Скилер
+4538273827
+4538272727
ISD@Radiometer.dk
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Перфект Медика ООД
ЕИК
833101609
BG
SZR
Стара Загора
6000
Новозагорско шосе, блок 1
441
Бенчо Деков
+359 42 610 230
+359 42 601 585
officesz@perfect-medica.com
Данни за търговеца на едро
Перфект Медика ООД
ЕИК
833101609
BG
SZR
Стара Загора
6000
Новозагорско шосе, блок 1
441
Бенчо Деков
+359 42 610 230
+359 42 601 585
officesz@perfect-medica.com
IV-P-T/МИ-122
16/11/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
11-04-04-90
Други буфери и разтвори
ABL Депротеинизиращ разтвор
Описание на медицинското изделие
100 ml
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
За отстраняване на протеиновите отлагания по флуидната система на анализатори ABL
Еднократна употреба
943-906
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-4212
08/08/2007