Адаптор SHO1/2MVR

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
15IIaV1000245050
31/05/2014 10:49
31/05/2014 11:35
29/05/2014 17:17
Данни за производителя
Пал Медикъл
дивизия на Пал Юръп Лтд
Друго
друго
GB
GB
Портсмуд РО1 3PD
Mr. Rino Cacciapuoti
+41263505347
Rino_Cacciapuoti@europe.pall.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Булмар МЛ ООД
ЕИК
131148628
BG
SOF
София
Мариела Гачевска
+359 2 8501050
office@bulmarml.bg
Данни за търговеца на едро
Булмар МЛ ООД
ЕИК
131148628
BG
SOF
София
Мариела Гачевска
+359 2 8501050
office@bulmarml.bg
IV-P-T/МИ 108
02/11/2007
Общи медицински данни за изделието
15 - Продукти и приспособления за лечебни и здравни заведения
Клас ІІ а
Разни
GMDN
10002
Адаптор SHO1/2MVR
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
LRQ4002693/C
04/12/2014