Начало / Медицински изделия / Merit Laureate хидрофилен водач

Merit Laureate хидрофилен водач

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC3509478184
GTIN
35094
28/04/2014 15:54
28/04/2014 17:14
28/04/2014 11:43
Данни за производителя
Мерит Медикал Системс,Инк.
Мерит Медикал
ЕИК
810323886
US
Южен Джордан
85095
1600 Уест Мерит Паркуей
Джейкъб Шардон
0031646392626
Jacob.Chardon@merit.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"МАКМЕД" ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1360
Елена Михайлова
00359879911028
info@macmedbg.com
Данни за търговеца на едро
"МАКМЕД" ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1360
Елена Михайлова
00359879911028
info@macmedbg.com
IV-P-T/MI-589
26/07/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
35094
Merit Laureate хидрофилен водач
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
555847
15/12/2014