ACTICOAT 7

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV4704250830
07/05/2013 10:58
07/05/2013 11:30
24/04/2013 12:01
Данни за производителя
Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди
Смит енд Нефю
Друго
ДДС
ATU16862802
GB
Хал
HU3 2BN
Хесъл Роуд 101
PO Box 81
Артур Лудвичински
48 0 22 570 30 63
48 0 22 570 30 62
Artur.Ludwiczynski@smith-nephew.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕКОС Медика ООД
ЕИК
831029075
BG
SOF
Столична
София
1618
ул. Голям Братан 8
Светла Фердинандова
02 491 40 87
02 491 40 88
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
Данни за търговеца на едро
ЕКОС Медика ООД
ЕИК
831029075
BG
SOF
Столична
София
1618
ул. Голям Братан 8
Светла Фердинандова
02 491 40 87
02 491 40 88
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
ІV-Р-Т / МИ - 151 / 29/11/2007
29/11/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
47042
ACTICOAT 7
ACTICOAT 7
Описание на медицинското изделие
10cm/12.5cm
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
7-дневна стерилна антимикробна превръзка с нанокристално сребро за лечение на рани от дълбоки изгаряния, хирургични рани, варикозни рани, диабетни и др.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 00356
06/12/2016