ACTICOAT 3

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIID4704252229
29/04/2013 14:41
30/04/2013 09:18
24/04/2013 12:01
Данни за производителя
Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди
Смит енд Нефю
Друго
ДДС
ATU16862802
GB
Хал
HU3 2BN
Хесъл Роуд 101
PO Box 81
Артур Лудвичински
48 0 22 570 30 63
48 0 22 570 30 62
Artur.Ludwiczynski@smith-nephew.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕКОС Медика ООД
ЕИК
831029075
BG
SOF
Столична
София
1618
ул. Голям Братан 8
Светла Фердинандова
02 491 40 87
02 491 40 88
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
Данни за търговеца на едро
ЕКОС Медика ООД
ЕИК
831029075
BG
SOF
Столична
София
1618
ул. Голям Братан 8
Светла Фердинандова
02 491 40 87
02 491 40 88
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
ІV-Р-Т / МИ - 151 / 29/11/2007
29/11/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Дерматологични средства
GMDN
47042
ACTICOAT 3
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
3-дневна превръзка с нанокристално сребро за лечение на широк спектър от патогени, дълбоки изгаряния, хирургични рани, варикозни рани, диабетни рани и др.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
СЕ 00356
06/12/2016