Начало / Медицински изделия / Хирургичен чаршаф с джоб за краниотомия310x188x340

Хирургичен чаршаф с джоб за краниотомия310x188x340

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV1564630373
11/06/2013 12:11
11/06/2013 12:26
31/05/2013 15:58
Данни за производителя
Кимбърли-Кларк Глобал Сейлс ЛЛС
Кимбърли-Кларк
Друго
VAT number
NL009535020B01
US
Нийнах
WI 54956
401 Норф Лейк стрийт
Питър Амрейн
+49 (89) 581 50 68
+49 (89) 581 50 69 
PAmrein@kcc.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е, БЦ Сердика, сгр.1
Любов Иванова
02 4791-700
02 491-8-18
luba_ivanova@infomed.bg
Данни за търговеца на едро
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е, БЦ Сердика, сгр.1
Любов Иванова
02 4791-700
02 491-8-18
luba_ivanova@infomed.bg
IV-Р-Т/МИ-309
20/02/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
15646
Хирургичен чаршаф с джоб за краниотомия310x188x340
Описание на медицинското изделие
12
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
употреба в операционна зала
Еднократна употреба
77466
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-4936
17/07/2008
04/07/2008
G1 09 06 28841 013
13/07/2014