Начало / Медицински изделия / Бебешко легло

Бебешко легло

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IV1032833602
10/03/2014 16:46
11/03/2014 09:44
25/06/2013 13:25
Данни за производителя
Favero Health Projects Spa
Друго
VAT номер
IT00175410265
IT
Montebelluna
Sara Giacca
00390 423 6125
Sara.Giacca@favero.it
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Сиконикс Груп ООД
ЕИК
200954661
BG
SOF
София
Даниела Данчева
02/ 965 84 79
dancheva@siconics.com
Данни за търговеца на едро
Сиконикс Груп ООД
ЕИК
200954661
BG
SOF
София
Даниела Данчева
02/ 965 84 79
dancheva@siconics.com
IV-P-T/MИ 842
31/05/2012
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас І
Разни
UMDNS
10328
Бебешко легло
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка