Начало / Медицински изделия / Прикреватно шкафче

Прикреватно шкафче

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IV1053138461
10/03/2014 15:49
10/03/2014 16:30
25/06/2013 13:26
Данни за производителя
Karismedica S.p.A.
Друго
VAT номер
IT01854500350
IT
Gattatico
Ilenia Tondato
0039 0422 030035
tondatoilenia@karismedica.it
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Сиконикс Груп ООД
ЕИК
200954661
BG
SOF
София
Даниела Данчева
02/ 965 84 79
dancheva@siconics.com
Данни за търговеца на едро
Сиконикс Груп ООД
ЕИК
200954661
BG
SOF
София
Даниела Данчева
02/ 965 84 79
dancheva@siconics.com
IV-P-T/MИ 842
31/05/2012
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас І
Разни
UMDNS
10531
Прикреватно шкафче
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка