Начало / Медицински изделия / ADVANTA V12 VASCULAR COVERED STENT

ADVANTA V12 VASCULAR COVERED STENT

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbC1746151974
25/04/2013 14:35
25/04/2013 15:07
25/04/2013 10:37
Данни за производителя
ATRIUM EUROPE B.V.
ATRIUM
Друго
VAT
BE0889080521
NL
MIJDRECHT
3641
RENDEMENTSWEG 20 B
LAURENS GEERIS
+31297230420
+31297282653
lgeeris@atriummed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
ул. Николай Лилиев 34
Александър Маджаров
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
ул. Николай Лилиев 34
Александър Маджаров
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ - 180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
17461
VASCULAR STENT, PTFE COVERED
ADVANTA V12 VASCULAR COVERED STENT
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ПРОХОДИМОСТТА НА АРТЕРИИТЕ
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE557921
04/02/2015