Начало / Медицински изделия / CINATRA COBALT CHROMIUM CORONARY STENT SYSTEM

CINATRA COBALT CHROMIUM CORONARY STENT SYSTEM

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC3417990147
25/04/2013 14:25
25/04/2013 15:05
25/04/2013 10:37
Данни за производителя
ATRIUM EUROPE B.V.
ATRIUM
Друго
VAT
BE0889080521
NL
MIJDRECHT
3641
RENDEMENTSWEG 20 B
LAURENS GEERIS
+31297230420
+31297282653
lgeeris@atriummed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
ул. Николай Лилиев 34
Александър Маджаров
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
ул. Николай Лилиев 34
Александър Маджаров
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ - 180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
34179
INTERNAL, STENT, CARDIOVASCULAR
CINATRA COBALT CHROMIUM CORONARY STENT SYSTEM
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОРОНАРНИ ОКЛУЗИВНИ БОЛЕСТИ
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE557921
04/02/2015