Начало / Медицински изделия / ADVANTA V12 VASCULAR COVERED STENT

ADVANTA V12 VASCULAR COVERED STENT

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbC1746194965
19/02/2014 09:08
19/02/2014 14:51
06/02/2014 13:28
Данни за производителя
Atrium Medical Corporation
ATRIUM
Друго
VAT
BE0889080521
NL
MIJDRECHT
RENDEMENTSWEG 20 B
LAURENS GEERIS
+31297282653
lgeeris@atriummed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
бул Цар Борис III 23
Александър Маджаров
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
Данни за търговеца на едро
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
бул Цар Борис III 23
Александър Маджаров
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
IV-P-T/МИ 827
08/05/2012
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
17461
ADVANTA V12 VASCULAR COVERED STENT
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ПРОХОДИМОСТТА НА АРТЕРИИТЕ
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE557921
04/02/2015