Начало / Медицински изделия / Кондициониращ разтвор за M2XX, M348, M6XX

Кондициониращ разтвор за M2XX, M348, M6XX

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV11-04-04-0534164
11-04-04-05
18/02/2014 15:06
02/12/2014 13:07
03/12/2013 12:25
Данни за производителя
Даймънд Дайъгностикс Инк.
Даймънд
Друго
не е приложимо
N/A
US
Холистън
МА 017746
333 Фиске Стрийт
Денис Баучър
+508-429-0450
+508-429-0452
dboucher@diamonddiagnostics.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Перфект Медика ООД
ЕИК
833101609
BG
SZR
Стара Загора
6000
Новозагорско шосе, блок 1
441
Бенчо Деков
+359 42 610 230
+359 42 601 585
officesz@perfect-medica.com
Данни за търговеца на едро
Перфект Медика ООД
ЕИК
833101609
BG
SZR
Стара Загора
6000
Новозагорско шосе, блок 1
441
Бенчо Деков
+359 42 610 230
+359 42 601 585
officesz@perfect-medica.com
IV-Р-Т/МИ-122
16/11/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
11-04-04-05
Буфери и разтвори (електролитен анализ)
Кондициониращ разтвор за M2XX, M348, M6XX
Описание на медицинското изделие
5
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
За кондициониране на измерващите електроди
Еднократна употреба
CD-478701D
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-5398
01/08/2008
01/08/2008