TECNIC PLUS CARBOSTENT

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC1823722746
06/02/2014 15:40
06/02/2014 16:17
06/02/2014 13:23
Данни за производителя
CID S.P.A.
CID
Друго
VAT
IT06356990967
IT
SALUGGIA
13040
STRADA CRESCENTINO
EDOARDO TRONCHET
+39 0161 18 26 1
edoardo.tronchet@cidvascular.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
ул. Николай Лилиев 34
Александър Маджаров
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
ул. Николай Лилиев 34
Александър Маджаров
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ - 180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
18237
СЕНТ, СЪДОВ КОРОНАРЕН
TECNIC PLUS CARBOSTENT
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Коронарния стент Technic Plus Carbostent е гъвкаво имплантируемо изделие, което може да се разгърне посредством катетър за PTCA. Коронарния стент е предназначен за употреба като спомагателно средство при процедури за перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика, извършвани за поддържане на проходимостта на кръвоносните съдове.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
201012090341029-1030-1031-1032
19/07/2015