Начало / Медицински изделия / Кисел бикарб. концентрат за хемодиализа CHD-A44.18

Кисел бикарб. концентрат за хемодиализа CHD-A44.18

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
13IIbV1164139686
13/01/2014 14:22
13/01/2014 14:40
12/06/2013 14:38
Данни за производителя
УНИФАРМ АД
УНИФАРМ АД
ЕИК
831537465
BG
SOF
София
1797
Трайко Станоев 3
Росица Балканджийска
02/970 03 41
02/971 20 86
rosi@unipharm.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
УНИФАРМ АД
ЕИК
831537465
BG
SOF
София
1797
Трайко Станоев 3
Росица Балканджийска
02/970 03 41
02/971 20 86
rosi@unipharm.bg
Общи медицински данни за изделието
13 - Изделия за допълнителна терапия
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
11641
Концентрати за хемодиализа
Кисел бикарб. концентрат за хемодиализа CHD-A44.18
Описание на медицинското изделие
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, CH3COO-, HCO3-, Clucosa
PET
1
5 литра
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
За извършване на хемодиализни процедури на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност само в комбинация с основни бикарбонатни концентрати 8,4%.
4 – 25 ºC
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL-36580/13.08.2013
13/08/2013
25/08/2013
GB 12/86110
12/07/2017