Начало / Медицински изделия / Интрамедуларен проксимален фемурален пирон

Интрамедуларен проксимален фемурален пирон

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbM1607855744
12/12/2013 12:34
12/12/2013 13:34
10/09/2013 15:53
Данни за производителя
Махе Медикъл ООД
Друго
VAT
142939668
DE
Еминген
78576
ул. "Фридрих Вьохлер" 10
Ралф Ротер
0049746592750
ralf.rotter@mahe-med.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Електро Мед България" ЕООД
ЕИК
201416886
BG
PDV
Пловдив
Пловдив
4002
"Силистра" 28Е, офис 3
Траян Стоянов Танев
032/241604
032/241606
info@electromed.bg
Данни за търговеца на едро
"Електро Мед България" ЕООД
ЕИК
201416886
BG
PDV
Пловдив
Пловдив
4002
"Силистра" 28Е, офис 3
Траян Стоянов Танев
032/241604
032/241606
info@electromed.bg
IV-Р-Т/МИ 723
28/07/2011
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Мускулно-скелетна система
UMDNS
16078
Интрамедуларни пирони
Интрамедуларен проксимален фемурален пирон
Трохантерен пирон
"Y" вид лек Трохантерен пирон
Описание на медицинското изделие
Титаниева сплав
Титаний
1
Ф 9; Ф10; Ф11
180;200;220;240;340;360;380;400;420
NA-34511-10240
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
NA-34511-10240
Общи търговски данни
В процес на обработка
08-222-710
31/07/2014