Cortisol RIA

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV3139416889
29/10/2013 10:39
29/10/2013 10:45
22/08/2013 15:44
Данни за производителя
Бекман Култер Имунотех Чешка република
Имунотех Чешка република
ЕИК
028233492
CZ
Прага
102 27
Радиова 1
Якуб Хежсек
00420 272 017 444
00420 272 017 385
JHEJSEK@beckman.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Гамаконсулт ЕООД
ЕИК
121310462
BG
SOF
София
1000
Искър 43
Петър Николов Тодоров
00359 2 9831762
00359 2 0832846
office@gammakonsult.bg
Данни за търговеца на едро
Гамаконсулт ЕООД
ЕИК
121310462
BG
SOF
София
1000
Искър 43
Петър Николов Тодоров
00359 2 9831762
00359 2 0832846
office@gammakonsult.bg
IV-Р-Т/МИ 083
19/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
31394
Cortisol RIA
Cortisol
Описание на медицинското изделие
набор
1
100 теста/опаковка
125I
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Кит за радиоимунологично количествено определяне на Cortisol в човешки серум и урина
2-8 C
Еднократна употреба
IM1841
Общи търговски данни
В процес на обработка